Wyniki

Tematem tegorocznej edycji konkursu Cembrit Bold była przestrzeń pracy. Zadanie polegało na stworzeniu nowej przestrzeni pracy wpisanej w konkretny obszar publiczny wybranego  miasta. Należało zastanowić się czym jest praca w dzisiejszych czasach i jakiego wsparcia wymaga? Można było zaproponować kompleksowe rozwiązanie lub tylko jego wybrane elementy.

Jury w składzie: Bogna Świątkowska, Jakub Szczęsny, Maciej Jakub Zawadzki oraz Wojciech Targowski obradowało w dniu 22 czerwca br. i  przyznało następujace nagrody:

MIEJSCE I

Miejsce I  - „Kambium" - Agata Bonisławska i Marta Marszałek​ 

Projekt jest interesującą propozycją stworzenia tymczasowych stref pracy, w których wnętrze przenika się z tym co na zewnątrz, tworząc wyizolowaną i jednocześnie sprzyjającą skupieniu przestrzeń. Wewnątrz lekkich, nieinwazyjnych wobec drzew konstrukcji, które mogą znaleźć się w dowolnym miejskim otoczeniu parkowym, leśnym, ogrodowym, zaprojektowano strefy pracy. Konstrukcja podkreśla związek otoczeniem przyrodniczym – jest zaprzeczeniem kombinatu zamykającego nas w pudełku, przypomina o pozytywnej roli jaką w życiu mieszkańca miasta odgrywa kontakt z naturą.

MIEJSCE II

Miejsce II - "Stacja Praca" - Joanna Małgorzata Lemka i Paweł Hajduczenia

Proponowany projekt jest odpowiedzią na rzeczywisty i powszechnie odczuwany przez pracowników nomadycznych problem z dyscypliną czasu pracy, wydajnością pracy niekontrolowanej w trybie biurowym. W pawilonie umieszczonym w przestrzeni zielonej zaprojektowane zostały stacje aktywności, które mają wspomagać korzystających z tego pawilonu w zwalczeniu prokrastynacji i mobilizować ich do pobudzającej aktywności. Przykład zespolenia architektury, projektowania krajobrazu, psychologii i terapii przestrzenią 

 

MIEJSCE III

MIEJSCE III - Paweł Unger  - "NOMADoffice // miejsca pracy dla cyfrowych nomadów"

Propozycja oparta jest na wykorzystaniu jako stref tymczasowej pracy – istniejącej, nieużywanej infrastruktury podziemnej, takiej jak nieczynne stacje metra czy inne przestrzenie techniczne. Ciekawie wpisuje się w trend myślenia o lepszym wykorzystaniu tego co już zostało w miastach zbudowane używając, jako odniesienia opuszczonej infrastruktury pomocniczej metra w Nowym Jorku. Ujęcie jest o tyle ciekawe, że problem dysfunkcji części przestrzeni związanych z wielką infrastrukturą komunikacyjną będzie coraz bardziej dojmujący we wciąż powiększających się światowych metropoliach.

 

WYRÓŻNIENIE

Wyróznienie - Anna Eckes, Monika Haniewska, Anna Kaleta, Dominika Strzałka oraz Martyna Tomsińska. - "Czy sen to zbrodnia"

Fantazja doceniona za poetyckość i wyobraźnię wspartą zasługującą na wyróżnienie formą plastyczną. Znacząca jest również doza ironii i pewnej wywrotowości, jako że projekt zdaje się, zdaniem jury, stawiać w krytycznym świetle pojęcie efektywności i czasu pracy, a więc czołowych obsesji kapitalizmu.

 

WYRÓŻNIENIE

Wyróznienie - Cristina Rodriguez Alvarez i Danuta Kiedrowska - "BE BOLD"

Praca została wyróżniona za pomysł przywrócenia do życia wybudowanego w latach 70. pawilonu LOT w Gdańsku poprzez wprowadzenie do jego wnętrza oraz na jego dach funkcji obsługujących pracę freelancerów. Pawilon został wybrany jako egzemplifikacja tezy zawartej w pracy, łączącej pojęcie przestrzeni publicznej z pojęciem przestrzeni pracy i ukazania sposobów poszerzania ich w coraz gęstszych centrach dużych miast.