Bold 2017

Temat konkursu

Klasyczna rozgraniczenie przestrzeni na miejsce pracy i miejsce odpoczynku ulega w dzisiejszych czasach rozmyciu. Szczególnie odczuwają to przedstawiciele wolnych zawodów w dużych miastach. Wpływ na to ma zarówno rozwój nowych technologii jak i ewolucja samego pojęcia pracy. Jesteśmy świadkami uwolnienia „pracy” z okowów czasu i przestrzeni. Coraz częściej miejscem pracy staje się przestrzeń publiczna a czas naszej aktywności zawodowej wykracza poza schemat ośmiogodzinnej zmianowości.

Czy te procesy wpływają na przestrzeń publiczną miast? Czy otwarcie tej przestrzeni dla nowych zawodów, nie koniecznie tradycyjnie z nią utożsamianych, niesie z sobą pozytywne czy negatywne konsekwencje dla nas, mieszkańców?

Architekt  może na tak postawione pytania odpowiedzieć poprzez propozycje konkretnych  brył czy rozplanowania przestrzeni.

 

Zadanie konkursowe

Stwórz nową przestrzeń pracy wpisaną w konkretny obszar publiczny wybranego  miasta. Zastanów się czym jest praca w dzisiejszych czasach i jakiego wsparcia wymaga? Możesz zaproponować kompleksowe rozwiązanie lub tylko jego wybrane elementy.

 

Wymagania:

  • Wszystkie zaprojektowane elementy powinny być częściowo lub w całości wykonane z materiału włókno-cementowego.
  • W pracy jako jedną z lub jedyną technikę projektowania wykorzystaj projektowanie parametryczne.
  • Praca powinna zawierać opis oraz rysunki lub wizualizacje projektu, ułożone na maksymalnie 5 poziomych planszach w formacie graficznym PDF o wymiarach 100x70cm, rozdzielczości 150 dpi i rozmiarze nie przekraczającym 25MB dla plików wysyłanych w formie załącznika e-mail..
  • Dla plików wysyłanych za pomocą dysków wirtualnych maksymalny rozmiar wynosi 100mb.
  • Wszystkie plansze powinny być́́ podpisane imieniem i nazwiskiem autorów danego projektu.

Zgłoś projekt

Udało się!